Pakiet sportowca


Podstawowy pakiet sportowca obejmuje EKG, UKG (Echo serca) oraz próbę wysiłkową. Badania wykonane są pod okiem lekarza kardiologa.
350 zł

Podstawowy pakiet sportowca obejmuje EKG, UKG (Echo serca) oraz ergospirometria (ocena wydolności, wyznaczanie indywidualnych progów i stref metabolicznych celem optymalizacji treningów) . Badania wykonane są pod okiem lekarza kardiologa, specjalisty medycyny sportowej oraz fizjologa wysiłku.
700 zł

Pakiet serca w ciąży

Pakiet obejmuje wsparcie dla kobiet w ciąży w zakresie opieki kardiologicznej poprzez badanie EKG, holter EKG oraz UKG.
350 zł

Pakiet przeciwżylakowy

Pakiet obejmuje konsultację lekarską chirurga naczyniowego oraz wykonanie badania żył.
220 zł

Pakiet przeciwudarowy

Pakiet obejmuje opiekę kardiologa i chirurga naczyniowego u osób zagrożonych udarem mózgu. W ramach pakietu przeprowadzane jest UKG, EKG, holter EKG oraz badanie USG tętnic szyjnych.
380 zł

Pakiet przeciwzawałowy

Pakiet obejmuje opiekę kardiologa i i opiera się na kilku etapach działania:
- wywiad w kierunku identyfikacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, określenie ryzyka na podstawie SCORE, analiza występowania chorób wieńcowych wśród członków rodziny oraz określenie ryzyka nagłej śmierci w oparciu o moduł CardioPoint SDS
- Plan modycikacji czynników ryzyka
- EKG, próba wysiłkowa, UKG (echo serca), wybrane badania krwi.
380 zł

Pakiet niewydolności serca

Pakiet obejmuje opiekę kardiologa poprzez wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG, UKG oraz pomiar masy ciała wraz z analizą wyników badania krwi.
350 zł